6 :افراد حاضر در چت روم
 کاربر عضوکسری بوکانی
 کاربر عضوارش
 کاربر عضورعنا
سارا,مرضیه,علی,